رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

بستر سازی ومناسب سازی شهر در آئین نامه شهر دوستدار کودک ،امری ضروری دانست


16 شهريور, 1398 - 14:43 -- banovan
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین:

بستر سازی ومناسب سازی شهر در آئین نامه شهر دوستدار کودک ،امری ضروری دانست

دبیر مرجع متناظر ملی کنواسیون حقوق کودک ، یکی دیگر از نیازهای استان حول محور کودکان را راه اندازی کلنیک حقوق کودک دانست

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

صدیقه ربیعی مدیر کل امور بانوان وخانواده با حضور در جلسه شهر دوستدار کودک در دفتر امور شهری استانداری ، بستر سازی ومناسب سازی شهر براساس مولفه های تعیین شده در آئین نامه شهر دوستدار کودک را امری ضروری دانست وافزود شهر دوستدار کودک شهری است که در آن نیازهای اساسی کودک در اولویت قرار گرفته وشرایط فرهنگی اجتماعی ، شهرسازی ، معماری وزیست محیطی همسو با نیازهای کودک اصلاح وحقوق آنان در سیاست ها ، قوانین ، برنامه ها وبودجه ها رعایت شود .

وی در ادامه به یکی دیگر از وظایف شهرداری در راستای ساماندهی کودکان خیابانی اشاره کرد وافزود  تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب جهت اجرای مراحل ساماندهی به استناد ماده 6 قانون شهرداریها در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و شهرداریها می بایست در مدت زمان کوتاه نسبت به تحقق این مهم اقدام نمایند .

ربیعی دبیر مرجع متناظر ملی کنواسیون حقوق کودک ، به استناد ماده 1 پیمان نامه حقوق کودک  ،  سن هر انسان کمتر از 18 سال را جز کودکان دانست وافزود توجه همه جانبه به کودکان از ابعاد مختلف آموزشی ، ورزشی ، تفریحی ، بازی و... در راستای تحقق حقوق کودک محسوب می گردد بنابراین انتظار می رود آموزش های خاص  ونظام مند کودکان ، استاندارد سازی فضای بازی کودکان در شهر ، تخصیص فضاهای بازی متناسب با سرانه کودکان وراه اندازی شهرک مشاغل ویژه کودکان در دستور قرار گیرد وبه زودی استان قزوین نیز در این حوزه سرآمد گردد.

وی افزود راه اندازی اتاق مادر وکودک در کلیه اماکن عمومی(  اعم از بخش دولتی وخصوصی ) نیز همواره یکی از دغدغه های حوزه بانوان و خانواده بوده وبراساس پیگیریهای بعمل آمده سازمان نظام مهندسی باطرح در کمسیون تخصصی ، مصوب نموده که اتاق مادر وکودک در نقشه کلیه اماکن عمومی می بایست لحاظ گردد .  

دبیر مرجع متناظر ملی کنواسیون حقوق کودک ، یکی دیگر از نیازهای استان حول محور کودکان را راه اندازی کلنیک حقوق کودک دانست وافزود انتظار می رود شهرداری نسبت به اختصاص فضایی جهت راه اندازی این مکان اهتمام نموده واین کلنیک نیز همانند سایر استانها با مشارکت کانون وکلا واداره کل امور بانوان وخانواده ، در استان قزوین راه اندازی گردد .