رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

فرم ارسال شکوائیه سرمایه گذاران به دفتر جذب حمایت از سرمایه گذاران

فرم ارسال شکوائیه سرمایه گذاران به دفتر جذب حمایت از سرمایه گذاران

سرمایه گذاران محترم  در صورت وجود شکوائیه فرم ذیل را تکمیل  و به آدرس  زیر ایمیل  نمائید

investment.qazvin@chmail.ir