رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
با حکم استاندار قزوین:
با صدور حکمی از سوی زاهدی استاندار قزوین،احمد بارگاهی به سمت سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری منصوب شد.
مدیرمرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین:
مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین گفت: جذب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان در سال جاری ۱۴ درصد رشد داشته است .
توسط مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری؛
مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری؛ مهم ترین اولویت های استان را اعلام کرد.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
با حکم استاندار قزوین:
با صدور حکمی از سوی زاهدی استاندار قزوین،احمد بارگاهی به سمت سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری منصوب شد.
مدیرمرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین:
مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین گفت: جذب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان در سال جاری ۱۴ درصد رشد داشته است .
توسط مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری؛
مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری؛ مهم ترین اولویت های استان را اعلام کرد.
ملکی مشاور استاندار:
بازدید دکتر بهنام ملکی از دریاچه اوان (نگین زیبای الموت) بمنظور توسعه فرهنگ و صنعت گردشگری استان
مشاور استاندار گفت: در راستای حمایت از فعالیت های سبز و محیط زیست توجه به صنایع دانش بنیان پلیمری با رزین های طبیعی از الزامات جامعه امروز می باشد.
ملکی مشاور استاندار:
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری استانداری گفت: اصلاح نظام سرمایه گذاری در کشور و استان جزو ده اولویت اول بخش اقتصادی است که دانش بنیانها، نوآوران ، استراتژی را در برمی گیرد و باید به...
دکتر ملکی پیشنهاد احداث نیروگاههای خورشیدی را بر روی آب پشت سدها و کانال های شبکه آبیاری، به سرمایه گذاران و بهره بردار سدها داد
توسط مدیرکل دفتر سرمایه گذاری استانداری عنوان شد:
توسط مدیرکل دفتر سرمایه گذاری استانداری الزامات کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تولیدات با فناوری بالا و استراتژیک عنوان و پیشنهاد شد
مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه گذاری استانداری:
مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری قزوین گفت: استان قزوین نیازمند تغییر رویه در خصوص جذب سرمایه‌گذاری است به نحوی که از موازی‌کاری و سلیقه شخصی دوری کرده و در اعطای مجوزها...
بهنام ملکی ضمن حمایت از طرحهای سرمایه گذاری در جهت رفع آلودگی زیست محیطی دپوی فضولات مرغی و دامی از تقویت صنایع تبدیلی این فضولات خبر داد
اشتراک در لیست اخبار واحد ها